Strona korzysta z plików cookies i innych technologii
Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję
Telefon Warszawa19115
Telefon Warszawa19115 BIP MPO
Powrót do usług Powrót

 

Zgodnie z podjętą przez Radę Miasta Stołecznego Warszawa, w dniu 14 maja 2020 roku Uchwałą o wyłączeniu nieruchomości niezamieszkałych z systemu odbierania odpadów komunalnych potwierdzoną Uchwałą z 2 lipca 2020 roku zmianie ulega dotychczasowy system odbioru odpadów od przedsiębiorców (firm, instytucji, sklepów) oraz pociąga za sobą konieczność zawarcia przez przedsiębiorców umowy na odbiór odpadów, która obowiązywać będzie po 1 sierpnia 2020 roku.

W ramach warszawskiego systemu odbiorów dalej obsługiwane są nieruchomości prowadzące działalność handlową w budynku mieszkalnym, nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowe (np. domki letniskowe), a także urzędy i jednostki organizacyjne m. st. Warszawy.

Przedsiębiorców, instytucje, właścicieli obiektów handlowych i usługowych zachęcamy do zawarcia nowych umów z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu:

e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

telefony: 22 39 10 275, 22 39 10 310, 22 39 10 370, 22 39 10 371.

 

mpo

 

Aby otrzymać dopasowaną do potrzeb propozycję handlową wystarczy wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy.Formularz zgłoszeniowy - obliczenie opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
Nazwa Klienta
NIP
Adres
Osoba kontaktowa
Telefon
E-mail

Pojemniki
FrakcjaPojemność pojemnika [litry]Liczba pojemników
w jednym miesiącu
Częstotliwość odbioru
Usuń
Usuń
Usuń
Usuń
Usuń
Usuń
Usuń
Usuń
Usuń
Usuń
Usuń
Usuń
Usuń
Usuń
Usuń
Usuń
Usuń
Usuń
Usuń
Usuń
Usuń
Usuń
Usuń
Dodaj kolejny

Informacja dla wypełniającego
Niniejsza tabela posłuży do sporządzenia propozycji handlowej na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych dla Państwa Firmy. Należy wypełnić jedynie komórki dotyczące danych Państwa Firmy oraz wskazać prognozowaną liczbę pojemników dla poszczególnego rodzaju odpadów oraz częstotliwość ich odbioru.
Należy wypełnić jedynie komórki dotyczące danych Państwa Firmy oraz dotyczące prognozowanej liczby pojemników dla poszczególnego rodzaju odpadów.
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych zawartych w umowie, ich administrowanie oraz inne wykorzystywanie dla celów związanych z realizacją usługi.
2. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. |
3. Zleceniodawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania w tym: prawo dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO; prawo do sprostowania na podstawie art. 16 RODO; prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
4. Nie przysługuje prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Zwiń informację
Niniejsza tabela posluży do sporządzenia propozycji handlowej na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych dla Państwa Firmy. Wypełniony formularz należy przesłać...

Rozwiń informację


Chcesz wiedzieć jak przetwarzamy Twoje dane?

Sprawdź jak i dlaczego przetwarzamy dane osobowe strzałka

Regulaminu odbioru odpadów komunalnych od nieruchomości niezamieszkałych
Zaświadczenie RDR Odbioru Odpadów Komunalnych dla MPO - 2012.09.18.
Zaświadczenie RDR Odbioru Odpadów Komunalnych dla MPO - 2013.03.15.Kontakt
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA
W M. ST. WARSZAWIE SP. Z O.O.
ul. Obozowa 43
Warszawa 01-161

tel. 22 3910 100
e-mail: E-mail mpo@mpo.com.pl

NIP: 5272391342
REGON: 015314451
BDO: 000013153

IODO: E-mail iodo@mpo.com.pl
Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000146122 Kapitał zakładowy Spółki: 292 808 000 PLN
© 2020 MPO